fredag 21 juni 2013

Ayurveda. Kunskap om livet. Triphala

Vad är Ayur-Veda?
Ayurveda medicin
Ayurveda kunspaen om livet
Ayur-Veda betyder kunskap om livet. Hela livet. En urgammal visdom om liv och hälsa, beprövad i tusentals år. Baserad på det som är enkelt och naturligt.

Ayur-Veda är för dig som är frisk, vill fortsätta vara frisk och utvecklas. Det är även för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande. Med våran Ayurveda produkter får du din hälsa tillbaks och mår bra.

Triphala, en hörnsten i ayurvedisk medicin, en sammansatt örtpreparat som innehåller lika delar av frukterna av tre myrobalans, emblica officinalis, Terminalia chebula och Terminalia bellirica.

Är användbar som anti inflammatorisk, anti virus och även stimulerar galla-flöde och peristaltiken.

Triphala är också användbar för leversjukdomar, fungerar som en slemlösande och korrigerar Divertikulit (tarmfickor) 

Triphala rekommenderas av Dr Andrew Weil som kan ses på Larry King Live den 13 jan 2004: ". ... Vad jag rekommenderar, det finns ett naturläkemedel som är från Indien, det är en av de mest kända ... växtbaserade läkemedel, det kallas Triphala. Det är en tarm regulatorn inte ett laxermedel. Det är något du stannar på regelbundet. Det kan vara till stor hjälp för dig. "Triphalas fantastiska egenskaper

Ett välkänt ayurvediskt preparatDet finns ett talesätt i Indien som säger att om en vaidya (ayurvedisk expert) vet exakt hur Triphala ska användas kan han eller hon rätta till alla obalanser. Triphala är mycket uppskattat inom ayurveda.

Triphala betyder tre frukter, och de tre frukterna är haritaki, amalaki och bibhitaki. När de kombineras till Triphala utgör de en mycket kraftfull rasayana. En rasayana är en mycket intelligent kombination av örter som på en grundläggande nivå verkar uppbyggande för kroppens och själens inneboende intelligens och därigenom bidrar till ett vitalt och långt liv.

Utöver att ge näring åt kropp och själ och bidra till lång livslängd har Triphala många specifika egenskaper. Det är särskilt vitaliserande för matsmältningsorganen och en rasayana för ögon och hud. I kombination med rosenblad (Rosa centifolia) förstärks många av dessa effekter.

En av Triphalas huvudegenskaper är att det balanserar Apana Vata, den undertyp till kroppstypen Vata som styr grovtarm, underliv, menstruation och utrensning. Den är milt laxerande och passar därför utmärkt för att rensa ut gifter från matsmältningssystemet.

Djuprengöring
Eftersom Triphala har en mild verkan kan du lugnt använda preparatet under en längre tid och det har då en djupt rengörande effekt. Det går "djupare" in i kroppen och frigör gifter på en mycket djupare nivå.

Det kan beskrivas med hjälp av de sju huvudvävnader (dhatu) som finns enligt ayurveda. Enligt ayurveda bildas dessa vävnader i följande ordning: Rasa (flytande näring som kommer från mat), Rakta (blod), Mamsa (muskler), Meda (fett), Asthi (ben), Majja (benmärg) och slutligen Shukra (fortplantningsvätskor).

När Triphala intas regelbundet rensas gifter bort från de fyra första vävnaderna, till och med fettvävnaden Meda. Man kan förstå att det ger en mycket djupare effekt än att bara rensa tarmarna. Eftersom blod, muskler och fettvävnad avgiftas är Triphala utmärkt för att bibehålla hudens hälsa. Och eftersom det avlägsnar ama från fettvävnaden, bidrar Triphala även till att hålla kolesterolet i balans.

Upprätthåller den inre intelligensen
Triphala förstärker alla tretton agni, matsmältningseldarna eller omvandlingsprocesserna, särskilt pachagni, den huvudsakliga matsmältningselden i magen. De tretton agni inkluderar även de sju dhatuagni som var och en omvandlar en vävnad till nästa i den ordning som nämns ovan. Det är i synnerhet i mellanrummet mellan vävnaderna som naturens intelligens är aktiv och om det finns någon tröghet i dessa mellanrum bidrar Triphala till att avlägsna det. Det är det som gör medlet till en fantastisk rasayana.

Triphala innehåller två av de tre viktigaste örterna i Maharishi Amrit Kalash som är den mest förfinade och vitaliserande rasayanan av alla. Om Triphala intas regelbundet är det också en kraftfull rasayana mot åldrande. Det lugnar dessutom både Kapha och Pitta samt renar urinvägarna.

Haritaki (tropisk mandel/Terminalia chebula)
Haritaki är en högt värdesatt frukt. Den visa texten Charaka sträcker sig så långt att den säger att frukten är lika närande och nyttig som modersmjölken. Där nämns också att det är en rasayana för ögonen (netra ruja apaharini).

Haritaki är också en rasayana för huden. Den är känd som twagamayagni, vilket innebär att den upprätthåller balansen i alla delar av huden. Sushruta Samhita, en klassisk ayurvedisk text om kirurgi, säger att haritaki och Triphala är användbara vid rengöring av sår och att de stödjer läkandet och återuppbyggnaden från insidan.

Charaka säger också att haritaki är bra för matsmältningssystemet. Den förbättrar upptagningen av näringsämnen i maten och den bidrar också till hjärtats hälsa.


Ännu en utmärkt egenskap hos den här frukten är att den renar det stora och det lilla blodomloppet, som kallas för shrota inom ayurveda. I en vers av Charaka Samhita står det att haritaki är shrotovishodhini, vilket betyder att den kan rena kroppens kanaler, såväl de stora som de små. I Bhavprakash Nigantu, en ayurvedisk text om örtkunskap, nämns att haritaki är en yogavahini, som betyder att den renar kanalerna och absorberas snabbt av kroppen.

Haritaki är en medhya-frukt, vilket innebär att den förbättrar samordningen mellan de mentala funktionerna dhi (förvärvande av kunskap), dhriti (bevarande av kunskap) och smriti (hågkomst av kunskap eller minne). Den förbättrar den mentala skärpan och minnet, samt intellektets och sinnenas styrka. Bhavprakash Nigantu nämner också att preparatet stödjer mjältens och leverns hälsa.

I Charaka Samhita står det dessutom att haritaki är sarvah dosha prasamani (lugnar alla kroppstyper). Det är mycket få frukter och örter som har den kapaciteten. Den stödjer även kroppens immunsystem. I tillägg till allt detta är haritaki även verksamt mot åldrande. I Charaka Samhita kallas det för vayasthapani (föryngrande).

Amalaki (indiskt krusbär/Emblica officinalis)
Amalaki-frukten eller amla, är en annan av de högt värderade örterna i Indien. Redan i sig självt anses den vara en så kraftfull rasayana att den sägs vara gudomlig. I Charaka Samhita står det "Amalaki är den bästa av de föryngrande örterna".

Amalaki-frukten innehåller smakerna sött, surt, bittert, kärvt och beskt. Den enda smak som saknas är salt. Eftersom den innehåller fem av de sex smakerna balanserar den alla tre kroppstyperna.
Amalaki smakar från början i huvudsak surt, men när den blandas med saliv blir eftersmaken (vipaka) söt. Både sött och surt balanserar kroppstypen Vata. Amalakas virya eller styrka är svalka och i kombination med den söta eftersmaken lugnar den här svalkan den heta Pitta. Amalakis bittra, kärva och beska smaker balanserar Kapha. Det är så denna enda frukt kan lugna alla tre kroppstyperna.

Amalakis avgiftande effekt
Amalaki har så många fantastiska egenskaper att det är svårt att veta var man ska börja. Rening är ett gemensamt tema för dessa egenskaper. Amalaki bidrar till att rena kroppen på olika sätt. Ett sätt är att matsmältningen och upptagningen av mat förbättras. När matsmältningen blir starkare omvandlas den mat du äter till användbara ämnen i stället för att förbli osmält och bli giftig. En ovanlig egenskap hos amalaki är att den ökar matsmältningen utan att avge värme. Det är därför den traditionellt sett anses vara en av de bästa örterna för att balansera magsyra.
Ett annat sätt som amalaki bidrar till att rena gifter på är genom att stödja den mycket viktiga leverns funktion. Levern är vårt huvudorgan för avgiftning och vi förlitar oss på att den fungerar effektivt och kan hantera bieffekterna av de kost- och livsstilsfel vi gör samt de föroreningar och annat som vi utsätts för.

Amalaki bidrar också till utrensningen. Den stödjer Apana Vata så att tarm- och urintömning samt menstruation fungerar effektivt. Den stödjer särskilt urinvägarna och fungerar som ett milt urindrivande medel som hjälper kroppen att göra sig av med vätskeöverskott på ett naturligt sätt som inte är nedbrytande eller skadligt för kroppen.

Amalaki sägs dessutom ha en renande effekt på alla vävnader (dhatu) i kroppen och stödjer specifika organ.

Syster Amalaki
Amalaki kallas för Dhatri, sjuksköterskan, eftersom den ger näring till så många delar av livet. Den ger starkt stöd till lungorna, som är kroppstypen Kaphas säte i kroppen. Amalaki-frukten balanserar Shleshaka Kapha, som reglerar fukt och slem i lungorna och hjälper kroppen att stå emot infektioner i andningsvägarna.

Dess balanserande effekt på Apana Vata gör att amalaki stödjer fertiliteten hos både män och i synnerhet kvinnor. Regelbunden och sund menstruation, omvårdnad av sperma, äggstockar och livmoder samt övergripande stöd till fortplantningsfunktionen är några av de sätt som amalaki bidrar till en sund befruktning på. 


Amalaki ger näring till hjärnan och den mentala funktionen och är en medhya-ört som förbättrar samordningen mellan förvärv, bevarande och hågkomst. Den främjar utvecklingen av ett skarpt intellekt, beslutsamhet och ökad uppmärksamhet.

Amalaki bidrar också till hjärtkärlsystemets hälsa och genom den höga halten C-vitamin bidrar den till upptagningen av järn och därmed till blodets hälsa.

Amalaki är en utmärkt C-vitaminkälla och sägs vara den mest koncentrerade källan till vitaminet i växtriket som går att absorbera. Vitaminet är i en mycket stabil form tack vare tanninerna i frukten. Frukten innehåller även andra mineraler som kan absorberas och ger näring till huden, blodet och hela kroppen.

Frukten är också mycket bra för huden. Eftersom den håller levern sund och renar hudens vävnader är den mycket bra för hyn. Den fuktar huden och förbättras dess lyster.

Amalaki bibehåller också musklernas spänst. Eftersom den förbättrar proteinsyntesen, främjar en positiv kvävebalans och stärker musklerna bidrar den till seniga muskler.

Hår, naglar, tänder och skelett gynnas också av amalaki, eftersom den förbättrar upptagningen av kalcium och andra näringsämnen. Den bidrar också till att minska hårets tendens att bli grått och tunt.

Ögonen är ett annat organ som har nytta av amalaki. Faktum är att amalaki kallas för chakshusya, vilket betyder att det är en rasayana som stärker ögonen. Det beror på att amalaki förstärker både Ranjaka Pitta (den undertyp till Pitta som styr leverns funktion och blodplasma) och Alochaka Pitta (den undertyp som styr ögonen och synen).

Delvis beroende på den höga halten av vitamin C är amalaki också en kraftfull antioxidant. Vetenskaplig forskning visar att amalaki är en mycket kraftfull antioxidant, utmärkt för att avlägsna överskott av fria radikaler som utgör grunden till många degenererande sjukdomar och åldrande. Alla dessa egenskaper gör amalaki till en kraftfull immunförsvarsförstärkare.

Bibhitaki (Bahera-frukt/Terminalia belerica)
Bibhitaki är ytterligare en frukt som är känd från de klassiska ayurvediska texterna för sina många goda egenskaper, men det finns inte så mycket modern forskning ännu.

I både Charaka och Sushruta Samhita nämns bibhitaki som ett homeostatiskt medel, vilket betyder att det skapar balans och renhet i blodet. Sushruta Samhita nämner också att det bidrar till att upprätthålla blodets normala koaguleringsförmåga.
Charaka rapporterar också att bibhitaki är idealisk för att lugna både Pitta och Kapha. Den är sval på ytan, vilket lugnar Pitta, men het när du äter den, vilket lugnar Kapha. Den renar dhatuerna Rasa, Rakta, Mamsa och Meda och är utmärkt för att balansera och ge näring åt stämbanden. Den är antibakteriell och en chakshusya (en rasayana för ögonen).
Sushruta Samhita uppger att bibhitaki har en bhedana-effekt, vilket betyder att den genom sin värmande effekt hjälper till att hålla kanalerna (shrota) öppna. Bhavprakash Nigantu nämner också att bibhitaki ger näring till ögonen. Bibhitaki ger också näring till håret och håller hårrötterna, färgen och tjockleken i gott skick.

Ros (Shatapattri/Rosa centifolia)
Centifoliarosens eller hundrabladsrosens blad (både shatapattri och centifolia betyder "att ha hundra blomblad") är ytterligare en växt som är känd för sina många hälsofrämjande egenskaper. Den används i flera av Maharishi Ayurvedas preparat. Rosenbladens huvudsakliga verkan är att balansera Sadhaka Pitta, den undertyp som styr hjärtat och känslorna. Den långa traditionen med att koppla rosor till hjärtat gäller alltså även på en grundläggande nivå.

Vad som är mindre uppenbart är att rosenbladen även balanserar sinnet genom att förbättra samordningen mellan Sadhaka Pitta och Prana Vata (den undertyp till Vata som styr hjärna, huvud, bröst, andning, sinnesförnimmelse och sinne.

Precis som amalaki är rosenblad svalkande samtidigt som de förstärker matsmältningselden agni. Det är en ovanlig egenskap som balanserar alla tre kroppstyperna. Rosenblad bidrar särskilt till att hålla huden, ögonen och menstruationen i hälsosam form. Alla dessa egenskaper går inte de moderna forskarna förbi. De undersöker för närvarande rosens effekt när det gäller att balansera hormoner och skapa ett övergripande välmående. Eterisk olja gjord på ros är naturligtvis känd inom aromaterapin och där undersöks dess antibakteriella, antiinflammatoriska och antihemorragiska egenskaper.

Mer än summan av delarna
Den indiska subkontinenten är välsignad med en stor mängd värdefulla örter, men dess främsta resurs är Samyoga, kunskapen om hur de ska kombineras och användas på bästa sätt. Även om enstaka hela örter är mycket säkrare att använda en enskilda aktiva ingredienser, kan de orsaka obalanser om de används på ett oförståndigt sätt under långa perioder. Samyoga lär ut hur örtingredienserna ska kombineras så att de ger den mest balanserande effekten på säkrast möjliga sätt.

Triphala och Maharishi Ayurvedas Triphala med ros är avancerade recept som utnyttjar synergin mellan olika ingredienser på effektivast och säkrast möjliga sätt.

Gör verklighet av de förväntade fördelarna
Fördelarna med Triphala och dess ingredienser som framgår av de klassiska texterna kan endast upplevas i praktiken om ingredienserna har valts och beretts noggrant enligt de instruktionerna i de gamla ayurvediska texterna.


Det finns till exempel sju varianter av haritaki, där var och en har en eller flera av de egenskaper som nämns ovan. Det finns dock bara en variant, som kallas vijaya, som har alla egenskaperna och som rekommenderas av alla ayurvediska profeter som den bästa. Vijaya-varianten är dock den mest sällsynta och dyraste och kostar tio gånger mer än övriga varianter.


Kvalitetskontroll

Nedan följer viktiga komponenter i våran procedur för att återge de egenskaper som finns förtecknade i de klassiska texterna:

· Noggrant urval av den geografiskt och klimatmässigt sett bästa källan för råvaran och kontroll av att området är fritt från föroreningar i luften, marken och vattnet samt fritt från konstgödsel.

· Kontroll av att det finns tillräcklig och bärkraftig tillgång till växtråvaran.

· Utbildning av plockare som skördar råvaran när den har störst livskraft, varken för tidigt eller för sent. Ibland fastställs det med hjälp av månens faser och det kan innebära vissa logistiska utmaningar.

· Noggrann sortering och testning av växterna under överinseende av experter på identifiering av örter. Testerna omfattar tester av mikrobiologiska föroreningar och tungmetaller.

· Bearbetning av örterna under lämpliga och mycket hygieniska förhållanden. Exempelvis måste särskilda kvarnar användas som inte värmer upp råvaran i onödan.

· Test av slutprodukten med avseende på olika parametrar, däribland kromatografiskt fingeravtryck.

· Underhåll av ett robust system för att säkerställa att alla delar av kvalitetskontrollen tillämpas konsekvent genom inspektion och certifiering av oberoende organ (t.ex. GMP, WHO-GMP, HACCP och ISO9001:2000).

Dra största möjliga nytta av Triphala


För att få ut så mycket som möjligt av produkten bör man följa de allmänna ayurvediska riktlinjerna för kost och livsstil, i så stor utsträckning som man kan.

· Undvik i största möjliga mån att utsätta dig för tvivelaktiga ämnen: kemiska konserveringsmedel, kemiska gödningsmedel, färdigförpackad, fryst och konserverad mat, snabbmat och matrester samt iskalla drycker och iskall mat, cigaretter, alkohol och droger.

· Ät om möjligt färsk, ekologiskt odlad, vällagad mat och söta, saftiga frukter.

· Drick mycket varmt vatten under dagen eftersom det hjälper till att rensa ut gifter.

· Gå i säng klockan 22 så att kroppen får vila under dess naturliga reningsperiod från kl. 22 till kl. 02. Det gör mycket för att rena kroppen från gifter.

· Ät huvudmålet mitt på dagen när matsmältningselden är mest aktiv. Ät lättare till frukost och kvällsmål, när matsmältningen inte är lika stark. Spara mat som är svårsmält, t.ex. yoghurt, kött (om du inte är vegetarian) och potatis till målet mitt på dagen.

· Ät på regelbundna tider. Ät i en lugn miljö och bara när du är hungrig. Vänta i tre timmar efter en måltid innan du äter något mellanmål. På så sätt får maten smälta ordentligt.

Ät bara tills magen är fylld till tre fjärdedelar. Det tar normalt några minuter för hjärnan att registrera att du är mätt, så om du äter tills du är övermätt kommer du förmodligen inte att känna dig så väl till mods lite senare. Matsmältningssystemet behöver dessutom lite utrymme, och om du äter dig proppfull hindras faktiskt matsmältningen. Sitt tyst i fem minuter efter måltiden så ger du matsmältningen en bra start.
Ayurveda produkter hittar dy hos Iforma.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar